Tonårsparlören – Klokbok om alkohol för tonårsföräldrar

Tonåringar dricker alkoholHur pratar man med sina tonåringar om alkohol? Är det rätt eller fel att snoka i deras rum för att se om de gömmer alkohol hemma? Ska man köpa ut till dem från Systemet så att risken minskar att de dricker hembränt?

De flesta tonårsföräldrar brottas någon gång med hur de ska förhålla sig till ungdomarnas alkoholkonsumtion och för att ge en hjälp på vägen började Statens folkhälsoinstitut att skicka ut boken ”Tonårsparlören” år 2001. Satsningen ingår i de övergripande målen för folkhälsan där man anser att en minskad alkoholkonsumtion är ett viktigt steg för en förbättrad folkhälsa.

Målet

Målet med Tonårsparlören är att lyfta frågan kring alkohol och hur man lättare kan diskutera detta med sina ungdomar. Ett långsiktigt mål är därmed att ungdomarna skjuter upp sin alkoholdebut vilket är positivt ur flera hänseenden. Exempelvis sjunker risken för ett riskbruk av alkohol, något som i framtiden kan leda till ett fullt utvecklat missbruk.

Läs och lyssna på Tonårsparlören

Idag kan Tonårsparlören gratis laddas hem som PDF-bok via hemsidan Tonarsparloren.se. Därifrån går det även att lyssna på hela boken via en streamingtjänst. Boken kan också beställas men kostar då 20 kr st.

På hemsidan går det även att få en snabb överblick över innehållet i boken och ta del av vanliga frågor kring alkoholkonsumtion i tonåren samt hur man som förälder kan förhålla sig till detta. Sidan finns även på engelska. Önskas information på ytterligare språk finns broschyrer att ladda hem på lätt svenska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja och engelska.

Resultat

Vilka resultat som är kopplade till arbetet med Tonårsparlören och vilka resultat som ändå hade uppstått är svårt att avgöra. Däremot finns flera positiva tendenser i samhället. När boken för fösta gången gavs ut angav ungdomar att ca 25 % kunde få alkohol från sina föräldrar. Nio år senare var siffran nere på 10 %. Det är även färre ungdomar som regelbundet dricker alkohol.

Det negativa är att de som dricker däremot har ökat sin konsumtion. Det är därmed färre som dricker men dessa dricker desto mer. En tydlig koppling går även att se att konsumtionen ökar om föräldrar ger sina ungdomar alkohol. Det är därmed ett område där resultatet förbättrats men där ännu mer arbete behöver ske.