Motiverande samtal, MI – en kunskapsöversikt

MI är en förkortning för Motivational Interviewing och på svenska används främst namnet Motiverande samtal. Det är en behandlingsmetod där målet är att öka motivationen hos klienten att göra förändring inom olika livsområden. Med ökad motivation är sedan tanken att personen tar steg framåt med den egna motivationen som drivkraft.

MI inom flera områden

Motiverande samtal kan användas inom flera olika områden och på grund av dess uppbyggnad går det applicera metoden inom allt från kriminalvården till personer som ”bara” vill ändra ett beteende i det vardagliga livet. Exempelvis kan det röra sig om att få någon att lämna ett riskbruk bakom sig, innan det blir ett missbruk.

Exempelvis har vissa myndigheter gjort om sina utbildningar och implementeras MI i dessa. Målet är alltså detsamma men chansen att nå målet anses öka om man använder MI istället för tidigare behandlingsmetoder.

Utgå från olika förutsättningar

Två män har ett motiverande samtal

I artikeln på Wikipedia, med rubriken ”Motiverande Samtal”, presenteras den grundläggande tesen inom behandlingsformen. Det handlar om att människor har ”varierande förutsättningar och vilja till förändring”. Om någon tvingas på en behandlingsform är motivationen ofta extremt låg. Det spelar i detta fall ingen roll hur bra behandlingsformen är då mottagaren inte är mottaglig.

Första steget handlar därmed om att hitta och lyfta upp motivationen hos personen. Därmed handlar det aldrig om att bryta ner eller fördöma en handling hos en person utan att hitta fördelar, framgångar och få personen att vilja fortsätta utveckla dessa positiva steg framåt.

Vägen framåt kan var att få personen att reflektera över hur olika val skapar olika konsekvenser och vilket mål man egentligen har med sina handlingar. I vissa fall kan inte ens personen föreställa sig en positiv framtid utan är full av negativa tankar vilken inte sällan leder till dåliga personliga beslut. Denna typ av psykiska ohälsa kan leda till försämrad ekonomi och barnhälsa och är därför viktig att avhjälpa i ett tidigt stadium.

Kortfattat handlar därmed Motiverande samtal om att hjälpa personer att reflektera över olika handlingar, hitta en målbild och se vägen till att nå detta mål. Det som framförallt därmed skiljer motiverande samtal mot annan samtalsterapi eller behandling är att den som handleder just ska ses som en handledare, inte som en person som ger rådgivning. Det är personen som har problem som själv behöver ta i tu med dem utifrån den motivation man har att göra detta. Därmed ska inte konkreta råd ges utan hjälp och stöd att själv hitta motivation till förändring på egna villkor.