Om oss

FHI.se tillhörde tidigare den statliga myndigheten för folkhälsa – Folkhälsoinsitutet. När myndigheten bytte namn och blev Folkhälsomyndigheten lades den gamla sidan ned. FHI informerar bara allmänheten om tidigare, nutida och framtida projekt och händelser rörande den allmänna folkhälsan. På FHI finns information och nyheter där våra besökare kan läsa mer om olika ämnen inom områden.

Bland de områden som behandlas på FHI finns hur folkhälsan påverkar vår miljö, hur tonåringars alkoholvanor kan hanteras och hur strålning från modern teknik kan påverka oss. Vårt mål är att informera kring de ämnen vi själva och våra läsare finner intressanta.

All information och alla artiklar på FHI är skrivna utifrån egna erfarenheter och research. Sidan har ingen koppling till varken det tidigare Folkhälsoinstitutet eller den nuvarande Folkhälsomyndigheten. Detta innebär att, trots våra bästa försök att vara korrekta och relevanta, det kan finnas felaktigheter i den information som publiceras. Vi reserverar oss även för att information på sidan kan vara utdaterad då många av de berörda ämnena inkluderar information som ständigt förändras.