Ny mobil teknik möjliggör för bättre sjukvård

Bredbanden blir allt snabbare och inom några år lanseras 5G i Sverige. En ökad hastighet på bredbanden möjliggör för en förbättrad sjukvård. Redan nu används VR av både läkarstudenter i utbildningssyfte och patienter för att få kroppen att läka.

Snabbare bredband möjliggör för förbättrad sjukvård

Att bredbanden blir snabbare och snabbare ökar också möjligheten för bättre sjukvård. De senaste åren har man inom sjukvården bland annat använt sig av Virtual Reality. Det är en datateknik som replikerar en miljö och simulerar användarens fysiska närvaro samt miljö för att möjliggöra användarinteraktion. Men det kräver snabba bredband och med 5G-näten kan VR-tekniken fortsätta utvecklas.

I England har en kirurg vid namn Shafi Ahmed genomfört kirurgiska ingrepp med kameror uppsatta i operationssalen. Det gav läkarstudenter runt om i världen en möjlighet att vara med på operationen. Vid ett sådant tillfälle får inte studenterna några tekniska färdigheter, däremot får de lära sig hur en operation går till och hur man hanterar stressen.

– Om du inte vistas i den miljön kommer du inte veta hur du ska agera, säger Shafi Ahmed.

Med VR kan även nya kirurger läras upp genom att utföra hundratals ingrepp, helt virtuellt. Det kan leda till bättre sjukvård i länder där den idag får anses svag.

Mobilt bredband finns självklart tillgängligt även för dig som privatperson. På Mobiltbredband.se kan du jämföra mobila bredband från de största svenska operatörerna och hitta ett abonnemang som passar dig.

VR har effekt på kroppens läkningsförmåga

I en studie mellan Duke University och Alberto Santos Dumon Association har man kommit fram till att VR har en påverkan på kroppens läkning. Man använde VR-tekniken på åtta personer med ryggmärgsskada och totalförlamning i nedre halvan av kroppen. Patienterna fick sedan hänga i en ställning med ett VR-headset där de kunna se sina ben och med mentala kommandon få dem att röra på sig. Detta ledde till att alla återfått någon form av känsel i sina ben och hälften av patienterna omdiagnostiserades till ”delvis förlamade”.

5G lanseras i slutet av året

Arbetet med 5G har pågått under en längre tid. Svenska företaget Ericsson arbetar bland annat med nätet i USA tillsammans med tyska operatören TMobile. Redan till slutet av året väntas de kommersiella näten lanseras. Arbetet pågår också i Sverige, även om det gått långsamt. Post- och telestyrelsen har dock fått loss ett tillräckligt stort frekvensområde i Stockholmsområdet vilket kommer möjliggöra för tester. Det nya snabbare nätet väntas bli tillgängligt för svenskarna om ett par år.