Folkhälsomyndigheten varnar för intensiv influensaperiod

Hittills i år har smittspridningen av influensavirus varit förhållandevis lågt i landet. Men nu väntas en förändring meddelar Folkhälsomyndigheten. Den värsta influensaepidemin tros komma under de närmsta veckorna. Mest utsatta är barn.

Minst 100 000 väntas smittas av influensaviruset

Den senaste influensarapporten från Folkhälsomyndigheten uppgav att smittspridningen varit lindrig i landet. Så lär det dock inte förbli länge till. Under sista veckan i januari rapporterades över 1000 fall av influensa till vården och fler kommer det bli.

– Vi vet inte säkert, men antalet smittade är säkert hundra gånger större vilket betyder minst 100 000 influensadrabbade svenskar, säger Anna-Sara Dahlborg Carnahan, epidemiolog och vaccinexpert på Folkhälsomyndigheten, till SVT.

För att minska spridningen och befolkningens hälsa har det tidigare drivits kampanjer för ett friskare Sverige. Förhoppningen var att ökad kunskap om fördelarna med en hälsosam livsstil skulle göra att allt fler svenskar mådde bättre.

Främst barn riskerar att insjukna i viruset

I år är det influensavirus av typ B som dominerar. Många vuxna har troligen råkat ut för något liknande virus tidigare och är därför resistenta.

– Däremot så kommer många barn i förskoleåldern bli smittade då de inte hunnit få det skyddet. Barn brukar å andra inte få lika svåra symptom som äldre. Men det kan bli en hel del vabbande.

Kulmen för smittan väntas nås någon gång i februari uppger Folkhälsomyndigheten. Däremot kan det vara en viss skillnad beroende på var någonstans man bor i landet. Men hittills har den största ökningen setts i Svealand och Götaland.

Smittläget för vinterkräksjukan har varit under det normala

När det gäller den annars så vanliga vinterkräksjukan har smittläget varit ganska lågt. Något mindre än normalt har rapporterats in under våren. Totalt handlar det om 137 fall under vecka fyra. Svårast drabbade är Jämtland, Norrbotten och Östergötlands län.

– Förr kunde vi se hur smittspridningen följde ett tydligt vartannat år-mönster – en säsong med svår vinterkräksjuka följdes av ett år där betydligt färre människor blev smittade. Numera är den ena säsongen den andra lik, säger Anna-Sara Dahlborg Carnahan.