FaR® – Fysisk aktivitet på recept

FaR står för Fysisk aktivitet på Recept och är något som hälso- och sjukvården allt mer använder för att människor ska få en bättre hälsa. Det innebär i korthet att patienten får ett schema för veckans fysiska aktiviteter istället för annan behandling eller medicin. I vissa fall kan fysisk aktivitet rekommenderas som ett komplement till annan vård.

Bakgrunden till FaR

Det som framförallt ligger bakom att FaR vuxit fram är den stillasittande livsstilen som är vanligare idag än för ett tiotal år sedan. Maskiner och datorer gör de mer fysiska delarna inom många yrken och tiden vid datorer ökar kraftigt för de anställda. Det är lätt att föreställa sig att detta enbart sker inom kontorsyrken men även inom industrin, transportbranschen och ett flertal andra branscher är stillasittandet ett stort problem. Tidigare har det bedrivits projekt för att upplysa om det positiva följderna av en aktiv livsstil kallat Ett friskare Sverige. Detta projekt lades dock ner redan 2012.

Vetenskapliga studier bevisar resultat

Kvinna som fått fysisk aktivitet på recept tränarDet finns ett mycket stort antal vetenskapliga studier som visar att fysisk aktivitet ökar välmåendet både på kort och lång sikt. I vissa fall anses till och med fysisk aktivitet vara en fullgod ersättning mot vissa mediciner. Detta förutsatt att träningsschemat är anpassat efter individens förmåga, motivation och möjlighet att utföra träningen.

Bland annat är det vetenskapligt bevisat att FaR gett ett gott resultat för patienter med högt blodtryck, stroke, diabetes och artros. De negativa effekterna av många hjärt- och kärlsjukdomar kan minskas om läkare skriver ut FaR och med tanke på att dessa sjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige finns även möjlighet att kunna leva längre genom regelbunden aktivitet. Att öka mängden fysisk aktivitet verkar med andra ord vara ett viktigt steg i att förbättra folkhälsan i Sverige.

Så fungerar FaR

FaR kan skrivas ut av läkare, sjuksköterska och annan vårdpersonal med legitimation. Träningen är då anpassad för att sjukdomen eller problemet ska minskas samtidigt som det är anpassat utifrån personens förutsättningar. Det kan därmed vara allt från stavgång till yoga eller trädgårdsarbete.

I vissa fall rekommenderas att aktiviteten utförs i grupp och i sådant fall kan även vårdpersonalen hjälpa till att hitta en lämplig grupp att vara med i. Det finns till och med FaR-ledare, dvs personer som är utbildade i FaR och håller träning för patienter som fått aktiviteten utskriven på recept.