Så gör du om du blir sjuk under tiden du har a-kassa

Du har aldrig rätt till ersättning från a-kassa när du är sjuk. Detta då du inte står till arbetsmarknadens förfogande. Men det finns fortfarande möjlighet till ersättning via Försäkringskassan.

A-kassan är en trygghet för dig som är arbetslös. Men blir du sjuk försvinner den ekonomiska tryggheten. Vet du hur du ska gå tillväga kan du se till att få ersättning ändå.

Redovisa sjukdom på kassakortet

A-kassan är en trygghet mot ekonomiskt bortfall vid arbetslöshet. Men även den tryggheten kan försvinna, exempelvis vid sjukdom. Att bli sjuk och samtidigt leva på a-kassa är något som kan vara besvärande för ekonomin.

Som sjuk har man inte rätt till någon ersättning från a-kassan. Anledningen till detta är att man under den perioden inte står till arbetsmarknadens förfogande vilket är ett av kraven för ersättning.

Sjukdom ska alltid redovisas på kassakortet, eller tidrapporten som det också kallas. Kassakortet är den ansökan om ersättning där du fyller i vad du gjort i veckan, exempelvis om du arbetat, sökt jobb eller varit sjuk. Kassakortet behöver vara korrekt ifyllt för att a-kassan ska kunna betala ut rätt ersättning.

Men bara för att du är sjuk och inte får a-kassa innebär det inte att du inte har rätt till någon form av ersättning.

Få ersättning från Försäkringskassan

När du blir sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan. Du kan nämligen få sjukpenning därifrån.

Om du är sjuk i längre än sju dagar krävs det även att du under den perioden avanmäler dig hos Arbetsförmedlingen. Men oavsett om du får sjukpenning eller inte måste du ange sjuk på kassakortet.

Om du drabbas av nedsatt arbetsförmåga och med största sannolikhet inte kommer kunna arbeta igen kan du inte heller få någon ersättning från a-kassan. Istället kan du ha rätt till aktivitetsersättning eller sjukersättning. Även det betalas ut av Försäkringskassan.

Ingen a-kassa när du vabbar

Har du barn är risken stor att du behöver stanna hemma utan att för den delen själv vara sjuk. Om du lever på a-kassa och ditt barn blir sjukt har du inte rätt till någon ersättning.

Istället får du vända dig till Försäkringskassan och ansöka om tillfällig föräldrapenning. På ditt kassakort fyller du i förhinder. Värt att komma ihåg är dock att ersättningen för VAB rent generellt är mindre än vad du hade fått från a-kassan.