Tobaksfritt arbetsliv – Idéskrift för arbetsgivare

Tobaksfritt arbetsliv är en skrift som skapats av Folkhälsomyndigheten och innehåller guider, råd och fakta till arbetsgivare för att minska på tobaksanvändandet inom arbetslivet.

Varför och hur arbetet kan utföras

Som arbetsgivare har man ett flertal lagar och regler att förhålla sig till gällande arbetsmiljön. Det handlar då både om skyldigheter och rättigheter. Grunden för att jobba mot ett tobaksfritt arbetsliv är därmed fakta om varför detta arbete bör utföras. Informationen bygger därför på kunskap och visar på flera fördelar med arbetet.

Målet är att stödja arbetsgivarna i deras arbete att utarbeta en policy som ska gälla på arbetsplatsen. Enligt skriften är det första och viktigaste steget att få en arbetsplats helt fri från tobaksrök. Detta eftersom röken tydligt påverkar medarbetare. Minskat tobaksbruk är ett av de övergripande målen för folkhälsan och man genomför därför flera liknande satsningar för att minska tobakskonsumtionen.

Rökning förbjuden-skylt på arbetsplatsAllt fler arbetsplatser väljer även att ha helt tobaksförbud men då är det också viktigt att som arbetsgivare hjälpa personer att kunna sluta använda tobak. Att enbart sätta upp ett förbud innebär inte i praktiken att samtliga slutar med tobak. I ett Tobaksfritt arbetsliv finns därför flera tips på vilken hjälp som kan ges samt tidigare erfarenheter från organisationer och företag gällande det arbetet.

Som ett kompletterande material till Tobaksfritt arbetsliv har även Folkhälsoinstitutet gett ut basenkäter som kan användas för att skapa en tydlig bild över tobaksanvändandet och viljan att sluta med detta på arbetsplatsen. Dessa tre basenkäter utarbetades tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting samt med Stockholms Stad.

En steg mot bättre folkhälsa

Folkhälsomyndighetens övergripande mål är att skapa en bättre folkhälsa i Sverige. Deras arbete är uppbyggt kring 11 olika områden där en punkt handlar om tobak, alkohol och andra beroendeframkallande substanser.

Eftersom tobak försämrar hälsan på flera punkter är målet att minimera användandet av tobak via flera olika insatser. En väg är broschyren Tobaksfritt arbetsliv som därmed ska kunna ge arbetsgivarna förutsättningar att minska, eller helt få bort, tobaken från arbetsplatserna.

Beställ häftet

Idéskriften Tobaksfritt arbetsliv kan gratis laddas hem i PDF-format från Folkhälsomyndighetens hemsida. Det går även att beställa att skriften skickas hem men detta då mot en kostnad på ca 100 kr. Även enkäterna som kan användas för att påbörja och följa upp arbetet för en tobaksfri arbetsplats kan gratis laddas hem.